Vận động thể lực cải thiện các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim mạch ở người tiền Đái Tháo Đường

Kết quả nghiên cứu Preview study cho thấy, sự tích lũy hoạt động thể lực trong cả ngày (physical activity - PA) có thể cũng quan trọng như đạt được cường độ vận động thể lực từ trung bình đến cường độ mạnh trong việc cải thiện chuyển hóa tim mạch ở người trưởng thành tiền đái tháo đường.

Nils Swindell, Trường Đại học Swansea, Vương quốc Anh và cộng sự đã đánh giá mối tương quan giữa PA, thời gian tĩnh tại và nguy cơ chuyển hóa tim mạch ở 2,326 người trưởng thành tại 8 quốc gia cso BMI > 25 kg/m2 bị rối loạn glucose máu lúc đói hoặc rối loạn dung nạp glucose (tiền đái tháo đường). Mức độ vận động thể lực và thời gian tĩnh tại được đo trong bảy ngày.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy mối quan hệ âm tính của cường độ vận động trung bình đến mạnh với chỉ số kháng insulin (HOMA-IR), vòng eo, insulin lúc đói, triglycerid, CRP, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Có sự kết hợp dương tính giữa thời gian tĩnh tại với HOMA-IR, vòng eo, insulin lúc đói, triglycerid, CRP và huyết áp. Sự kết hợp giữa vận động thể lực cả ngày với các yếu tố trên được báo cáo so sánh ngang bằng hoặc lớn hơn so với cường độ vận động từ trung bình đến mạnh.

“ Tổng số tích lũy vận động thể lực cả ngày ít nhất cũng tác động mạnh tới các marker của chuyển hóa tim mạch như tập luyện có cường độ vận động từ trung bình đến mạnh. Điều này cho thấy rằng, sự tích lũy vận động thể lực cả ngày cũng quan trọng như đạt được cường độ tập luyện từ trung bình đến mạnh”. Các tác giả viết.

                                       Theo tạp chí Diabetes Care ngày 20 tháng 11 năm 2017

Chat với dr Dương