Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường bị cắt cụt chi cao hơn trong giai đoạn cách ly xã hội do dịch covid-19 tại Italia

Một nghiên cứu quan sát mới được công bố ngày 23 tháng 7 trên tạp chí Diabetes Care cho thấy bệnh nhân ĐTĐ được nhập vào điều trị tại Trung tâm chăm sóc bàn chân ĐTĐ cấp 3 trong thời gian cách ly xã hội do dịch covid-19 tại Italia có nguy cơ cắt cụt chi cao gấp 3 lần so với bệnh nhân năm 2019

Paola Caruso, Đại học Campania, Italia và cộng sự đã đánh giá đặc điểm lâm sàng và nguy cơ cắt cụt chi trong số bệnh nhân ĐTĐ và hoại tử bàn chân đã nhập điều trị tại Trung tâm trong thời gian cách ly xã hội vì dịch covid-19 tại Italia (từ 9/3/2020 – 18/5/2020: 63 bệnh nhân) và so với kết quả số người nhập viện trong 5 tháng đầu của năm 2019 (38 bệnh nhân).

Những nhà nghiên cứu nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về lâm sàng và xét nghiệm sinh hóa, ngoại trừ tỷ lệ albumin niệu/creatinine tăng cao có ý nghĩa trong nhóm năm 2020. Không có sự khác biệt về thời gian bị loét, tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên, bệnh thần kinh và viêm tủy xương; hoặc tỷ lệ bệnh nhân báo cáo về tiền sử bị loét bàn chân. Nhóm năm 2020 so với nhóm năm 2019, có sự tăng cao có ý nghĩa tỷ lệ hoại thư (64 so với 29) và tỷ lệ cao bệnh nhân bị yêu cầu cắt cụt chi (60 so với 18%). Đối với nhóm 2020, nguy cơ tương đối cắt cụt chi là 3,26 so với nhóm năm 2019, và số này giảm xuống đến 2,50 khi điều chỉnh theo giới.

“Nguy cơ cắt cụt cao hơn được quan sát thấy trong giai đoạn cách ly xã hội do dịch covid-19 khẳng định sự cần thiết phải quản lý kịp thời và phù hợp những bệnh nhân bị loét bàn chân để đề phòng những hậu quả bi thảm chịu trách nhiệm về việc giảm chất lượng cuộc sống và tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong”, tác giả viết.

WEDNESDAY, July 29, 2020 (HealthDay News)

Chat với dr Dương