METFORMIN GIẢM CÓ Ý NGHĨA NGUY CƠ UNG THƯ TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

Metformin là thuốc được khuyến cáo sử dụng đầu tiên cho người bệnh đái tháo đường typ 2 (ĐTĐ 2) mới chẩn đoán nếu không có chống chỉ định.

Đã có nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa metformin và ung thư trực tràng nhưng các nghiên cứu có những kết luận trái ngược nhau. Để đánh giá đúng mối liên hệ này, Wen-Tao Yang và cs tại Trường Đại học Y Ningxia, Trung Quốc đã thu thập các nghiên cứu đã được xuất bản và đáng giá một cách có hệ thống mối liên quan giữa metformin và ung thư trực tràng ở bệnh nhân ĐTĐ. Kết quả đã được đăng trên tạp chí the International Journal of Colorectal Disease ngày 27 tháng 7 năm 2020.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hệ thống các số liệu đến tháng 3 năm 2020. Tổng cộng có 17 nghiên cứu và 1.092.074 bệnh nhân ĐTĐ.

Các kết quả chính bao gồm:

  • Meta-analysis các nghiên cứu quan sát cho thấy metformin có thể giảm có ý nghĩa tần số mới mắc ung thư trực tràng ở người bệnh ĐTĐ (adjusted RR = 0.884), và có sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu;
  • Nghiên cứu dưới nhóm đã chỉ ra metformin kết hợp giảm có ý nghĩa ung thư trực tràng người bệnh ĐTĐ ở Mỹ và Châu Âu (adjusted RR = 0.852, adjusted RR = 0.900);
  • Những bệnh nhân ĐTĐ điều trị với metformin có nguy cơ mắc ung thư trực tràng có ý nghĩa so với người bệnh chưa bao giờ điều trị với metformin hoặc điều trị với sulfonamide (adjusted RR = 0.863, adjusted RR = 0.911).

“ Điều trị metformin cho thấy kết hợp với việc giảm bệnh trực tràng có ý nghĩa ở bệnh nhân ĐTĐ và cần thiết tiến hành những nghiên cứu quy mô hơn, chuẩn mực hơn để đánh giá kết luận này”, các tác giả viết.


                                                                                 Nguồn: ADA, August 7, 2020

Chat với dr Dương