TỶ LỆ NHẬP VIỆN Ở TRẺ EM MỚI CHẨN ÐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TĂNG TRONG DỊCH COVID-19

Một nghịên cứu của Trung tâm Nghịên cứu y sinh học Pennington, Đại học Louisian, đã được báo cáo tai Hội nghị của Hiêp hội Ðái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) cho thấy sự tăng lên có ý nghĩa số nguời trẻ tuổi lần đầu tiên chẩn đáon ĐTĐ typ 2 đã tăng lên có ý nghĩa trong 9 tháng đầu của dịch covid-19. Hầu hết các ca bệnh là trẻ nam và da đen không phải gốc Tây Ban Nha.

Trong số 2.729 bệnh nhân đến khám Our Lady of the lake Children's health ở Baton Rouge từ tháng 3 đến tháng 12/2020, có 17 trẻ lần đầu tiên chẩn đoán ĐTĐ typ 2 (0,62%). Như vậy, so với thời gian từ tháng 3 - tháng 12 năm 2019, có sự tăng lên của tỷ lệ trẻ mắc ÐTÐ typ 2 năm 2020 (năm 2019 là 0,27%) (p<0,05). Trong số 25 trẻ chẩn đoán bệnh, có 23 trẻ da đen và 19 là nam. Tuổi trung bình mắc bệnh ÐTÐ typ 2 là 14,3 tuổi, trong đó năm 2019 là 13,5 tuổi (hạn chế nhóm tuổi dưới 19 tuổi).

Những bệnh nhân được chẩn đoán bằng cách sử dụng mã ICD-10 cho bệnh ĐTĐ typ 2, tăng đường huyết và Hội chứng tăng áp lực thẩm thấu. Trong khi những bệnh nhân ĐTĐ typ 1 và tăng đường huyết không liên quan đến ĐTĐ bị loại trừ.

Số bệnh nhân bị nhiễm toan ceton tăng từ 3 lên 8 bệnh nhân, số bệnh nhân bị tăng áp lực thẩm thấu máu tăng từ không lên hai bệnh nhân. Cả hai trường hợp này đều phải nhập viện điều trị tại các đơn vị cấp cứu. Đường huyết trung bình tăng từ 441 lên 669 mg/dl và HbA1C tăng từ 12,4% lên 13,1% và áp lực thẩm thấu máu tăng từ 314 lên 335 mmol/kg.

Yêu cầu ở nhà trong dịch covid-19 đã hạn chế cơ hội vận động thể chất hàng ngày, khuyến khích thời gian sử dụng thiết bị xem phim và lối sống tĩnh tại, dẫn đến xáo trộn giấc ngủ và thúc đẩy tiêu thụ các thực phẩm siêu chế biến. Thậm chí, tăng cân trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ đối với các hậu quả lâu dài như ĐTD typ 2 và bệnh lý tim mạch. Marks và các cộng sự cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện đánh giá cắt ngang số liệu từ Viện nghiên cứu của mình, xác định người trẻ tuồi là người từ 21 tuổi trở xuống và số liệu trước dịch là từ 11 tháng 3 năm 2019 đến 10 tháng 3 năm 2020; số liệu thời gian bị dịch là từ 11 tháng 3 năm 2020 đến 10 tháng 3 năm 2021.

Marks và các đồng nghiệp đã kiểm tra tổng thể, nhân chủng học, các đặc điểm lâm sàng và diễn biến của bệnh. Nhóm nghiên cứu thấy rằng số ca mắc ĐTĐ typ 2 tăng gần gấp 3 lần từ 50 trước dịch covid-19 tăng lên 141 người trong dịch và tăng chủ yếu ở người trè da đen không phải gốc Tây Ban Nha. Tỷ lệ bệnh nhân da đen không phải gốc Tây Ban Nha tăng từ 58% lên 76,7% (p=0,06). Trong khi đó tỷ lệ bệnh nhân nữ giảm từ 58% xuống 41,1% (p=0,05). Số ca mắc theo tháng tăng từ 0,12 lên 1,45 và tiếp tục tăng lên khi việc thu thập số liệu dừng lại.

Ngoài ra, số người trẻ tuồi mắc nhiễm toan ceton đã tăng từ 2 lên 33 ca, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tăng từ 36% lên 60,3%, theo nhóm nghiên cứu.

Updated June 26, 2012; Medpagc Today.

Chat với dr Dương